Vitejte na stránkách

Kio Bistro

Vitejte na stránkách

Kio Bistro

Vitejte na stránkách

Kio Bistro

Kio Bistro

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky užití provozovatele webové stránky www.kiobistroeco.cz (dále jen Web). NEVER WALK ALONE s.r.o., IČO: 06904131, provozovna KIO Bistro(dále jen Provozovatel).


1. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).
 2. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.
 3. Obchodní podmínky se řídí právním řádem ČR, specificky Občanským zákoníkem


2. Předmět objednávky

 1. Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem.
 2. Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.
 3. Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání u obsluhy.
 4. Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím We¬bu.
 5. Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS.


3. Platba a doprava

 1. Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům
 2. Uživatel může platit objednávku v hotovosti, stravenkami při převzetí nebo předem pomocí online platební brány kartou
 3. V případě, že si Uživatel zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude Uživateli doručen až po potvrzení objednávky ze strany Provozovatele. Uživatel je povinen platbu uskutečnit do 5 minut, jinak bude objednávka automaticky zrušena, o čemž bude Uživatel informován e-mailem.
 4. Doprava je účtována dle platného ceníku viz zóny rozvozu


4. Ostatní ujednání

 1. Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas Uživatelem není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na Webu
 2. Dále má Provozovatel právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech: Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, Uživatel má špatnou platební morálku, Uživatel objedná takové množství výrobků a produktů, které odporuje obvyklému množství objednávek
 3. V případě zrušení, nedodání objednaného zboží či dodání jiného produktu dodavatelem, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy v zákonem stanové lhůtě


Tyto podmínky jsou platné od 21. 3. 2019